ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (υποβολή μέχρι 30/11/2022)