ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ