Ζητούνται Προσφορές για ενοικίαση περιπτέρων, στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ