Προκήρυξη Προσφοράς Κοινοτικού Συμβουλίου (μέχρι 24/5/2019)