Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Ιωακείμ ( Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99413242
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παλαμάς (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99619216
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ζωή Ευτυχίου
Τηλέφωνα: 99962163
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Καπνίσης
Τηλέφωνα: 99615946
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κορωνίδης
Τηλέφωνα: 99412162
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυρομμάτης
Τηλέφωνα: 99864354
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Παναγιώτου
Τηλέφωνα: 99740422
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μυρούλα Ιωακείμ (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 25521295, 99553897

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:30ΠΜ – 2:00ΜΜ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 4:30ΠΜ – 6:30ΜΜ