ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής , το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ανακοινώνει για ανοικτή Δημόσια Συγκέντρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιοκτήτες Γης , που βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30μ.μ. στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Για ενημέρωση […]