Εθνικό Μνημόσυνο σον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς 12/7/2020