ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ