ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής , το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ανακοινώνει για ανοικτή Δημόσια Συγκέντρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιοκτήτες Γης , που βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30μ.μ. στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για ενημέρωση για την έναρξη της Διαδικασίας Αναθεώρηση και Τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών Υπαίθρου , σύμφωνα με το άρθρο 18Α (5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Για το σκοπό αυτό , το Κοινοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα της εισήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι η εφαρμογή συμμετοχικών και διαφανών διαδικασιών , να δοθεί στους Πολίτες η ευκαιρία να συζητήσουν τις τροποποιήσεις των Πολεοδομικών Ζωνών. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων και εισηγήσεων που θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν , μπορούν τις εισηγήσεις / Προτάσεις τους να γίνουν ηλεκτρονικά  (email: ksagiosioannis_pitsilias@cytanet.com.cy) μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

 

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο

Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς

 

Ο πρόεδρος

Μιχάλης Ιωακείμ