Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων έχει εκτελέσει μια σειρά από έργα υποδομής και εξωραϊσμού. Μερικά από αυτά είναι:

Ολοκληρωμένα
 1. Δημιουργία χώρου στάθμευσης, παιχνιδότοπου και Πάρκο. Το κόστος κατασκευής ανήλθε στις 250.000 λίρες με κρατική συνεισφορά 80% από το 20% από την κοινότητα. Το μερίδιο της κοινότητας κατέβαλε ο Σύνδεσμος Αποδήμων και φίλων της Κοινότητας.
 2. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου. Το κόστος ανήλθε στις 25.000 λίρες με κρατική χορηγία από τον ΚΟΑ.
 3. Εγκατάσταση νέου δικτύου της Υδατοπρομήθειας και νέα γεώτρηση και δεξαμενές με συνολική δαπάνη 200 χιλιάδες λίρες.
 4. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου δρόμου με κόστος 157.000 λίρες.
 5. Δημιουργία εκδρομικού χώρου στα βορειοανατολικά της κοινότητας με συνολική δαπάνη 20.000 λίρες. Το ανάλογο μερίδιο της κοινότητας κατέβαλε ο Σύνδεσμος Αποδήμων.
 6. Κατασκευή μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων.
 7. Δημιουργία νέων κοινοτικών γραφείων όπου στεγάστηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρει το κοινοτικό συμβούλιο.
 8. Κατασκευή γηπέδου καλαθόσφαιρας.
 9. Δημιουργία τοίχων αντιστήριξης.
 10. Επένδυση τοίχων αντιστήριξης, με πέτρα.
 11. Δημιουργία ανθώνων και μικρών πάρκων.
 12. Κατασκευή και αναπαλαίωση βρυσών.
 13. Δημιουργία Κοινοτικού Ιατρείου.
Υπό κατασκευή
 1. Επένδυση τοίχων αντιστήριξης
 2. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας
Προγραμματιζόμενα

Το κοινοτικό συμβούλιο συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για να μετατρέψει την κοινότητα σε μια σύγχρονη και ανθρώπινη κοινότητα έχει ήδη προγραμματίσει τα πιο κάτω έργα:

 1. Δημιουργία οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια για μόνιμη κατοικία
 2. Αποχετευτικό- Κατασκευή Βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και συμπλήρωση του δικτύου συλλογής λυμάτων.
 3. Ρυθμιστικό Σχέδιο του πυρήνα της Κοινότητας και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
 4. Ανάπλαση της πλατείας του χωριού
 5. Συντήρηση υφισταμένων τοίχων αντιστήριξης στο έργο εξωραϊσμού και υποδομής της κοινότητας μας (επένδυση με πέτρα του τόπου)
 6. Αναβάθμιση κοινοτικού γηπέδου- Δημιουργία κερκίδων, αποδυτηρίων και φωτισμού
 7. Οδικό δίκτυο και κυκλοφοριακό- Διάνοιξη όλων των δρόμων της κοινότητας όπου υπάρχουν προβλήματα
 8. Εγγραφή όλων των αγροτικών δρόμων
 9. Διαμόρφωση του δρόμου στα ανατολικά της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ(παλαιά εκκλησία)
 10. Δημιουργία αγροτικών δρόμων με προτεραιότητα (με προτεραιότητα δρόμοι εντός Οικιστικής Ζώνης)
 11. Αναστήλωση Ελιόμυλου
 12. Δημιουργία Μουσείου που να αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά
 13. Δημιουργία μονοπατιών της φύσης
 14. Αναβάθμιση εκδρομικού χώρου