Καλοκαιρινές Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς

Ανακοίνωση- Αιτήσεις για Παραχώρηση/Πώληση Κοινοτικών Οικοπέδων (μέχρι 02/08/2022)