ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής , το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ανακοινώνει για ανοικτή Δημόσια Συγκέντρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιοκτήτες Γης , που βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30μ.μ. στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για ενημέρωση για την έναρξη της Διαδικασίας Αναθεώρηση και Τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών Υπαίθρου , σύμφωνα με το άρθρο 18Α (5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Για το σκοπό αυτό , το Κοινοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα της εισήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι η εφαρμογή συμμετοχικών και διαφανών διαδικασιών , να δοθεί στους Πολίτες η ευκαιρία να συζητήσουν τις τροποποιήσεις των Πολεοδομικών Ζωνών. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων και εισηγήσεων που θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν , μπορούν τις εισηγήσεις / Προτάσεις τους να γίνουν ηλεκτρονικά  (email: ksagiosioannis_pitsilias@cytanet.com.cy) μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

 

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο

Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς

 

Ο πρόεδρος

Μιχάλης Ιωακείμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2023 | 10:00π.μ.

📍Οίκημα Κέντρου Νεότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς γνωστοποιεί το κοινό ότι δέχεται αιτήσεις για Παραχώρηση / Πώληση  Κοινοτικών Οικοπέδων. Δικαίωμα υποβολής, μόνο από Νέες Οικογένειες για μόνιμη κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα σχετικά έντυπα (Αιτήσεις) και τα κριτήρια δικαιούχου, από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων 03/11/2022 μέχρι 03/01/2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Ιωακείμ στα τηλέφωνο 25-521795 99- 219279.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (υποβολή μέχρι 30/11/2022)