Κηδεία Αγνοούμενου Σάββα Νικόλα Μαλεκκίδη (28/10/2015)

savvas_nikola_malekkidi

Κηδεία

Τον αγαπημένο μας υιό και αδελφό

Σάββα Νικόλα Μαλεκκίδη

Καταδρομέας της 32ας μοίρας καταδρομών.

(18 χρονών, από τον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς)

Αγνοούμενος από τον Αύγουστο του 1974, τα λείψανα του οποίου ανεβρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, μεταξύ των χωριών Κιάδος και Κορνόκηπου και ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο DNA, κηδεύουμε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 14:30 από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Tης Νεκρώσιμης Ακολουθίας θα χοροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Χωροεπίσκοπος

Αμαθούντος κ.κ Νικόλαος.

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Επίτροπος εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανισμών, κ. Γιάννος Γιαννάκη, εκ μέρους του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

                       Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς : Νικόλας και Έλλη Μαλεκκίδη.
Αδέλφια: Οικ.  Μαρούλα & + Ανδρέα Παλαμά.
Οικ.  Ελένη & Φώτη Ιωάννη (Ματζιήλλα)
Οικ. Χαριθέα & Κυριάκος Τραχιλή
Οικ. Θεοδώρα & Κυριάκος Παπαγεωργίου
και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνουν  εισφορές :

  1. Για την Αγιογράφηση της εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.
  2. Για την ανέγερση μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων καταδρομέων Επαρχίας Λεμεσού.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1/2015

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη γνωστοποιεί την προκήρυξη Προσφορών Π1/2015 για «Κατασκευή Σημείων Θέας στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς».

Δικαίωμα  υποβολής προσφοράς, έχουν οι  Εργολήπτες που κατέχουν άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, για την εκτέλεση Οικοδομικών Έργων, Ε  τάξης ή Ανώτερης Τάξης, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα σχετικά Έγγραφα – Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς – τηλ. 25521795, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι προσφορές να παραδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ασφαλείας, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς, το αργότερο μέχρι η ώρα 6:00μ.μ. της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι ο Εργολήπτης στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι τα σχέδια και οι όροι που τους είχαν δοθεί.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1/2014

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη γνωστοποιεί την προκήρυξη Προσφορών Π1/2014 για «Αναβάθμιση υφιστάμενου μονοπατιού και δημιουργία μέρους Νέου Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς».

Δικαίωμα  υποβολής προσφοράς, έχουν οι  Εργολήπτες που κατέχουν άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, για την εκτέλεση Οικοδομικών Έργων, Ε  τάξης ή Ανώτερης Τάξης, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα σχετικά Έγγραφα – Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς – τηλ. 25521795, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι προσφορές να παραδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ασφαλείας, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς, το αργότερο μέχρι η ώρα 6:00μ.μ. της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι ο Εργολήπτης στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι τα σχέδια και οι όροι που τους είχαν δοθεί.

Ανακοίνωση Προκήρυξη Προσφοράς

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ενημερώνει το κοινό:  Ζητά Προσφορές για ενοικίαση της Κοινόχρηστης Υπαίθριας Πισίνας με τους χώρους Αναψυχής στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Η ενοικίαση θα είναι για περίοδο ενός έτους και με δικαίωμα Ανανέωσης για περίοδο που θα συμφωνηθεί. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να δεχθεί και να ζητήσει και άλλες προτάσεις που τυχόν υπάρξουν.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό Φάκελο και να απευθύνονται προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, και  να φέρουν πάνω στον φάκελο την ένδειξη « Προσφορά Ενοικίασης  Κοινόχρηστης Πισίνας με χώρους Αναψυχής».

Οι προσφορές να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Χριστόφορου Γιατρού 27, 4871 Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς.

Τελευταία ημέρα παράδοσης προσφορών καθορίζεται η 23/5/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00μ.μ.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την ψηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Όρους ζήτησης της προσφοράς θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.