Εθνικό Μνημόσυνο (Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς 15/7/2018)