Εθνικό Μνημόσυνο (Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς 2/7/2017)