Καφές με Αγάπη στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς 2/8/2020