Ανακοίνωση- Αιτήσεις για Παραχώρηση/Πώληση Κοινοτικών Οικοπέδων (μέχρι 02/08/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ