Ανακοίνωση – Δήλωση ενδιαφέροντος (μέχρι 20/3/2020)