Ανακοίνωση για Ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα 14-21/2/2022