ΔEΛTIO TYΠOY

TO KOINOTIKO ΣYMBOYΛIO AΓIOY IΩANNH ΠITΣIΛIAΣ ΣTA ΠΛAIΣIA ΠPOΛHΨHΣ KAI ΠPOΣTAΣIAΣ KATA TOY IOY COVID-19 KAI KATOΠIN ΣYNENNOHΣHΣ ME TON EΠITPOΠO OPEINΩN KOINOTHTΩN THN ΠEMΠTH 9 AΠPIΛIOY 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00Π.M ΘA ΠPOBEI ΣE AΠOΛYMANΣH OΛΩN TΩN ΔHMOΣIΩN XΩPΩN KAI ΔPOMΩN THΣ KOINOTHTAΣ.

KOINOTIKA KTHPIA, ΠAPKA, ΠAIΔOTOΠO, ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, KAΔOI AΠOPPIMMATΩN, KAI ANAKYKΛΩΣHΣ.

ENTOΣ THΣ KOINOTHTAΣ AΠO THN ETAIPEIA H & K NIKOΛAOY ΛTΔ.

MENOYME ΣΠITI, ΣΠAME THN AΛYΣIΔA EΞAΠΛΩΣHΣ TOY IOY.