Δήλωση ενδιαφέροντος για μουσικοθεατρικού χαρακτήρα (μέχρι 15/5/2022)