Προκήρυξη Προσφοράς

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς ενημερώνει το κοινό για την Προκήρυξη Προσφοράς για ενοικίαση της Κοινόχρηστης Υπαίθριας Πισίνας με τους χώρους Αναψυχής στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό Φάκελο και να απευθύνονται προς το Κοινοτικό Συμβούλιο. Oι προσφορές να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Χριστόφορου Γιατρού 27, 4871 Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς.

Στο εξωτερικό μέρος του Φακέλου πρέπει να αναγράφει μόνο « Προσφορά Ενοικίασης Κοινόχρηστης Πισίνας με χώρους Αναψυχής».

Τελευταία ημέρα παράδοσης προσφορών καθορίζεται η 24 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους της συμφωνίας/ Ενοικίασης (ενοικιαστήριο Έγγραφο) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Ιωακείμ τηλ. 25521795 – 99219279.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς