Πρόσκληση για προσφορά ως δότης μυελού των οστών (25.11.2018)